Γάζες χειρουργείου με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα

  • Επισκόπηση
  • Χειρουργικά απορροφητικά επιθέματα γάζας

Χειρουργικά απορροφητικά επιθέματα γάζας

Telacomp®

Επιθέματα από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, με κομμένες και διπλωμένες άκρες και υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα Telatrast. Μη αποστειρωμένα, σε αποστειρώσιμες χάρτινες θήκες. Η αποστειρωμένη έκδοση του προϊόντος είναι μέρος του αρθρωτού συστήματοςTelatrast. Διατίθεται σε συσκευασίεςπολλαπλών στρώσεων με αυτοκόλλητα που βοηθούν στην ακριβή καταμέτρηση των χρησιμοποιούμενων επιθεμάτων συμβάλλοντας στην τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας εντός του χειρουργείου.

Telaprep®

Τολύπια επιπωματισμού από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, 24 κλωστών, με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα Telatrast. Σφιχτά στριμμένα και κατασκευασμένα από ένα μόνο τεμάχιο γάζας. Μη αποστειρωμένα σε χάρτινες αποστειρώσιμες θήκες.

Telasling®

Στρογγυλά τολύπια γάζας από γάζα κατά το πρότυπο ΕΝ 14079, 20 κλωστών, με υφασμένη ακτινοσκιερή ίνα. Κατασκευασμένα από ένα μόνο τεμάχιο γάζας. Μη αποστειρωμένα σε αποστειρώσιμες χάρτινες θήκες. Η αποστειρωμένη έκδοση του προϊόντος είναι μέρος του αρθρωτού συστήματος Telatrast. Διατίθεται σε συσκευασίες πολλαπλών στρώσεων με αυτοκόλλητα που βοηθούν στην ακριβή καταμέτρηση των χρησιμοποιούμενων τολυπίων συμβάλλοντας στην τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας εντός του χειρουργείου.

Telasorb®

Τολύπια λαπαροτομίας μιας χρήσης που έχουν υποστεί πρόπλυση, 20 κλωστών, με υφασμένα ακτινοσκιερά πλινθία Telatrast και βρόχους. Μη αποστειρωμένα, σε δέσμες των 5 τεμαχίων. Η αποστειρωμένη συσκευασία αποτελεί βασικό στοιχείο του αρθρωτού συστήματος Telatrast το οποίο χάρη στην πολλαπλή συσκευασία των προϊόντων καθώς και στα αυτοκόλλητα για τον έλεγχο της καταμέτρησης και την τεκμηρίωση, ενισχύει την ασφάλεια στο χειρουργείο. Η επεξεργασία πρόπλυσης ενισχύει τις απορροφητικές ιδιότητες των γαζών. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις αντιστοιχούν στις διαστάσεις πριν από την πλύση.