Επισκόπηση: Πιεσόμετρα

Προϊόντα βραχίονα

Tensoval® duo control

Πλήρως αυτόματο πιεσόμετρο βραχίονα με τεχνολογία Duo Sensor, έναν συνδυασμό της ταλαντωσιμετρικής μεθόδου και της μεθόδου του στηθοσκοπίου (Korotkoff) για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Με καινοτόμο τεχνολογία για το φούσκωμα της περιχειρίδας και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης περιχειρίδας. Με πολύ μεγάλη οθόνη. Με λειτουργία αποθήκευσης 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου καθώς και ημερομηνίας και ώρας για δύο χρήστες. Διαθέτει πρόσθετη λειτουργία χρήστη-επισκέπτη. Η λειτουργία μνήμης διακρίνει μεταξύ πρωινών και βραδινών μετρήσεων. Με οπτική ένδειξη ακανόνιστων καρδιακών παλμών. Απενεργοποιείται αυτόματα. Διαθέτει υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού. Με ανταλλάξιμες μπαταρίες μεγάλης διάρκειας. Σε δύο τύπους με διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδας. Σε θήκη φύλαξης από μαλακό νεοπρένιο.

Tensoval® comfort classic

Πλήρως αυτόματη συσκευή για την αυτομέτρηση της αρτηριακής πίεσης από τον βραχίονα, βασισμένη στην παλμογραφική μέθοδο. Ευκρινής ψηφιακή οθόνη. Αποθήκευση των 60 τελευταίων μετρήσεων και της μέσης τιμής.Εύκολος χειρισμός.Πρακτική θήκη φύλαξης και μπαταρίες για 1.000 μετρήσεις. Με υποδοχή για μετασχηματιστή της HARTMANN.

 

Παρελκόμενα πιεσομέτρων

Παρελκόμενα προϊόντων βραχίονα