Απολύμανση και Υγιεινή

Με τα προϊόντα της θυγατρικής της εταιρείας Bode Chemie, η HARTMANN προσφέρει τώρα στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων απολύμανσης και υγιεινής, τα οποία προστατεύουν το προσωπικό και τους ασθενείς από τη μετάδοση λοιμώξεων και μολύνσεων.

Σειρές προϊόντων Απολύμανση και Υγιεινή