Απορροφητικά επιθέματα

Με υψηλή απορροφητική ικανότητα