Χειρουργικά Πεδία

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία

Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης. Διατίθενται επίσης ως αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία.

Foliodrape® Αυτοκόλλητα Χειρουργικά Πεδία

Με κολλητικές ταινίες ασφαλούς πρόσφυσης για ταχεία στερέωση και ακριβή οριοθέτηση του σημείου τομής.

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία με οπή

Με οπή, αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης, διατίθενται επίσης με αυτοκόλλητο περίγραμμα οπής καθώς και ως αυτοκόλλητα πεδία δύο τεμαχίων με οπή.

Foliodrape® Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία με οπή.

Με αυτοκόλλητο περίγραμμα οπής για ταχεία στερέωση και ακριβή οριοθέτηση του σημείου τομής.

Foliodrape® Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία με οπή, 2 τεμαχίων

Μέσω της επικόλλησης των δύο αυτοκόλλητων τεμαχίων μεταξύ τους προσαρμόζεται κατ’ απαίτηση η διάμετρος της οπής του χειρουργικού πεδίου.